Ladění pian

Každé piano by mělo být alespoň jednou ročně naladěno. Pokud jste velmi aktivní hráč, bude nutné piano naladit vícekrát za rok.
U nástrojů, které nebyly laděny několik let, je potřeba provést předladění nástroje na požadovanou výšku komorního „A“ 440 Hz. Ladím výhradně sluchem, nikoliv el. ladičkami.

Objednávku ladění na tel. čísle 607 663 781 doporučuji provést s dostatečným předstihem. Zajistíte si tak ideální termín a čas.


Po každém stěhování piana, by mělo být piano po aklimatizaci na nové prostředí znovu naladěno.

Jak dlouho trvá ladění piana?

Čisté (finální) ladění trvá zhruba hodinu a půl. Záleží ale na kvalitě a stavu nástroje. Doba práce u zákazníka se samozřejmě může prodloužit případným předladěním či opravami.

Pokud nebyl nástroj několik let laděn a udržován, je většinou nutné provést tyto práce:

Prohlídku, předladění na požadovanou výšku, ladění, rozebrání a vyčištění od prachu, obroušení kladívek, utažení všech šroubů v mechanice, přeosování dílků, základní regulaci mechaniky, promazání a seřízení pedálové soustavy, případně i menší opravy v mechanice. Není to však pravidlem, záleží na stavu nástroje.

Jak často se má ladit piano?

Běžný interval pro naladění piana je nejméně jednou ročně.

Mnozí lidé si myslí, že piáno je třeba naladit pouze jednou a to stačí na celou dobu jeho životnosti. Bohužel to je veliký omyl. Jako každá užitečná věc, i piáno potřebuje nutnou údržbu a ladění patří mezi tu nejdůležitější. Zvláště pravidelné periodické ladění přispívá k vynikajícím tónovým vlastnostem nástroje. Chcete aby váš nástroj  pokud možno vydržel co nejdéle naladěný? Podmínka je jediná. Dejte mu co potřebuje, a to pravidelnost údržby a ladění. Piana nemají ráda změnu.Dlouho neladěný nastroj prožívá při řádném ladění na polohu A440hz tahový šok, jenž má vliv na následující usazení, které může trvat různě dlouhou dobu. To jsou fyzikální procesy, jenž nejdou obejít a každý nástroj reaguje jinak.Obecně platí,čím je piáno kvalitnější,tím jsou tyto procesy méně dramatické. Proto je normální, že pokud je nástroj dlouhou dobu neladěn, tak po jeho naladění nevydrží v odpovídající kvalitě toto ladění delší dobu, ale je opět rozladěn během několika týdnů či dnů. Samozřejmě velkou roli v tomto procesu hraje kvalita a pečlivost práce ladiče.